Factura Electr˛nica

Servei de recepció de factures electròniques per part dels proveïdors de l'Ajuntament de Castell de l'Areny.


El format electrònic per emetre factures electròniques a l’Administració és Facturae, eina que el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç posa a disposició de les empreses per la gestió i presentació telemàticament.
 
Per més informació sobre la factura electrònica Facturae  http://www.facturae.es/
 
Des del mes de juliol de 2013, les empreses que ho desitgen poden fer la presentació en format EDIFACT. En els documents de la part dreta es poden trobar les dades necessaries i una guia de suport.
 
La presentació de factures electròniques es realitza a través d'e.FACT, que és el servei que el Consorci Administració Oberta de Catalunya posa a l'abast de totes les administracions públiques catalanes.

Qui ho pot sol·licitar | Qualsevol empresa i/o professional que sigui proveïdor de l'Ajuntament de Montclar.

Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment.

Per Internet | 
La bústia de lliurament de facturació electrònica és un portal web de lliure accés que permet als proveïdors de l’Ajuntament de Castell de l'Areny el servei de tramesa de factures i documents annexos amb aquestes. El següent enllaç correspon a la presentació de la factura telemàticament:


Enllaç tràmit


A tenir en compte | 
L’Agència Tributaria (AEAT) i el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), usen el format XML donat per l’estàndard XadES, amb una estructura determinada coneguda com format ‘Facturae’.
 Servei de validació de documents electrònics: A través d’aquest servei de validació emès per l’Agència Catalana de Certificació i d’acord amb el que estableix l’article 3.4 de la Llei 59/2003 de 19 desembre, es poden verificar els documents signats amb signatura electrònica avançada que té, respecte a les dades consignades en format electrònic, el mateix valor que la firma manuscrita amb els consignats en paper: http://www.catcert.cat/web/cat/6_5_5_test_validacio.jsp

Cost | Gratuït

Informació legal d'interès | 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Llei 34/2010 de 5 d'agost, Contractes del sector públic.

 

Ajuntament de Castell de l'Areny
Ajuntament de Castell de l'Areny
CIF: P0805600D Pl. Ajuntament, s/n. | 08619 - Castell de l'Areny
Tel. 938 238 025 Fax 938 238 230 castell@diba.cat
Amb la col-laboració de
Diputacio Barcelona