Convocat˛ries en curs

Procediments d'oposicions, de licitacions i de subvencions en curs de l'Ajuntament de Castell de l'Areny i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu els edictes i els anuncis que publiquen els municipis al BOPB, al DOGC, al BOE i al DOUE relatius a:

- Els processos selectius de personal d'accés lliure: les ofertes, les convocatòries i les altres publicacions relacionades, dels processos en curs.

- Les licitacions dels contractes administratius amb el procediment d'adjudicació obert, així com les seves adjudicacions.

- Les subvencions, els ajuts, les beques i els premis amb el termini de presentació de sol·licituds obert. També hi trobareu les concessions que hagin estat publicades.

Accedir a la pàgina

Ajuntament de Castell de l'Areny
Ajuntament de Castell de l'Areny
CIF: P0805600D Pl. Ajuntament, s/n. | 08619 - Castell de l'Areny
Tel. 938 238 025 Fax 938 238 230 castell@diba.cat
Amb la col-laboració de
Diputacio Barcelona